[WL::Change] newsyslog.conf en wlportal update

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Mon Aug 23 18:31:40 CEST 2010


Op alle 'iris' nodes staat nu de nieuwe newsyslog.conf en wlportal, die
het /var vol probleem moet voorkomen.

Huub
More information about the Change mailing list