[WL::Change] all-server option uit dnsmasq.conf

Ad Hofman adhofman at gmail.com
Thu Jan 21 23:23:06 CET 2010


dit beperkt het nerwerkverkeer en zonder deze optie lijkt het ook uitstekend 
te werken

Ad More information about the Change mailing list