[WL::Change] bijwerken genesis-config

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Sat Jan 23 13:25:21 CET 2010


Ik heb de master-ips van Vosko3, DirkLos1 en DirkLos2 veranderd: uit de
range voor de interlinks en in overeenstemming met de geografische
configuratie (zoals die in de genesis/areas.conf file staat).
De configuratie op  DirkLos1 is nog niet aangepast omdat deze node down
is.

Huub
More information about the Change mailing list