[WL::Change] bijwerken genesis-config

Ad Hofman adhofman at gmail.com
Sat Jan 23 15:52:24 CET 2010> Ik heb de master-ips van Vosko3, DirkLos1 en DirkLos2 veranderd: uit de
> range voor de interlinks en in overeenstemming met de geografische
> configuratie (zoals die in de genesis/areas.conf file staat).

die areas.conf file die komt al niet zo overeen met de actuele situatie 
vrees ik
node zwaluw heeft 172.22 en oblste 172.24

> De configuratie op  DirkLos1 is nog niet aangepast omdat deze node down
> is.
>

moeten we hier ook niet zo'n ticket systeem voor maken ? Dit ga je vergeten 
op den duur.
Pas hadden we ook al zaken als de buren uit resolv.conf halen en de bogus 
optie
die nog bij een paar nodes moeten gebeuren die niet bereikbaar waren.

Ad More information about the Change mailing list