[WL::Change] configuratie management-interface van nanostations /bullets

Ad Hofman adhofman at gmail.com
Thu Jan 28 15:32:54 CET 2010


 en op alle NS/Bullets een niet-default
> root-password invoeren)


+1 voor optie 1

Ik neem aan dat we de configuratie ongeveer hetzelfde als nu in genesis 
laten staan (zonder de extra ip adressen)
als commment

Ad More information about the Change mailing list