[WL::Change] proxy97 en plantsoen nieuwe kaartjes

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Mon Mar 1 17:26:30 CET 2010


Rob en ik hebben NodePlantsoen2 en proxy97 van nieuwe kaartjes met 8.0
versies voorzien.
Ik heb ook de nanostations in station WDS modus gezet. De interlink naar
stadhuis deed het. Die naar vosko3 ook, totdat ik station veranderde in
station wds.
Nog de routering testen van proxy97 naar dirklos1,2 en eduroam server.
Groeten
Huub


More information about the Change mailing list