[WL::Change] Tinyproxy loglevel: warning

Richard van Mansom richard at vanmansom.net
Sat Mar 6 16:37:26 CET 2010


Tinyproxy log level aangepast naar Warning

Reden:
Stond eerst op Info wat op sommige proxy binnen een paar dagen 1.5MB aan 
log files genereerde.

/Richard


More information about the Change mailing list