[WL::Change] a-link NodeHuub-NodeCeTIM2

Ronald in 't Velt velt at xs4all.nl
Tue May 11 01:17:37 CEST 2010


Ronald in 't Velt wrote:
> Huub Schuurmans wrote:
>> De oude b-link is nu een a-link (nanostation bij NodeHuub) :
>> il-zw.cetim2 (hoewel de actuele richting west is ipv zw is de
>> signaalsterkte -70 dBm)
>>   
> ?? Niet volgens mijn kompas. De AP antennes van CeTIM hangen op de 
> vier hoofdwindrichtingen, de nanostations daar tussen in.

OK, bij nadere bestudering van de kaart: WZW :-) Zag ook bij een 'iwlist 
scan' dat het nanostation van node Huub zelfs nog een zwak signaal (-90 
dBm) oppikt van il-nw.cetim2 .

Gr.,
Ronald
More information about the Change mailing list