[WL::Change] Unigor B links geconfigureerd naar AP

Ad Hofman adhofman at gmail.com
Tue May 18 21:05:46 CEST 2010


Ik heb de niet meer gebruikte B links naar (zwaluw, Robijn en Cope) 
omgeconfigureerd naar AP Oost en Zuid
Voor het mooie moeten hier nog een paar andere antennes op

groeten

Ad More information about the Change mailing list