[WL::Change] Upgrade Kaag? (was:Re: [WL::Beheer] Nodes kaag zeergedateerd (oud))

Ad Hofman adhofman at gmail.com
Thu May 27 14:18:23 CEST 2010


> Dus ook al behoren de Kagen niet tot de backbone, ze zijn wel belangrijk
> voor onze pr. Ik wil wel meehelpen, maar liever geen pl zijn. Heb jij er
> zij in, Ad?
>
> Of wil Huub ze inplannen in de klusweken?
>

Kaag was alwwer gereboot 2 uur geleden (spontaan ?)
en na een reboor doet de omni het dus niet, niet echt handig.

Als iedereen het ermee eens is wil ik best een keer op zaterdag naar de kaag 
om de boel om te bouwen
maar zeker niet deze zaterdag

Ad More information about the Change mailing list