[WL::Change] check_remoteneighor

Richard van Mansom richard at vanmansom.net
Sun Nov 7 20:20:34 UTC 2010


De interlink check in Nagios (controleert of er een mac adres aan de 
andere kant van de interlink zit) had een bugje.

Bij geen fouten gevonden dacht de check: niks verkeert. Echter bij geen 
resultaten (local node down) zijn er geen fouten op interlink niveau 
(maar ook geen goede), je krijg nu: "IL Failed: No results" als er geen 
resultaten terug komen.

Richard


More information about the Change mailing list