[WL::Change] repeater in stadhuis

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Thu Nov 11 08:45:52 UTC 2010


Ik heb een repeater (nanostation2) in het Stadhuis geinstalleerd om de
dekking die ap-WirelessLeiden-atrium daar geeft te verbeteren. De config
wijziging staat in svn. (CNodeStadhuis/wleiden.conf, interface ue0).

Huub
More information about the Change mailing list