[WL::Change] wlweb

Richard van Mansom richard at vanmansom.net
Mon Nov 15 20:43:02 UTC 2010


Cope is voorzien van een nieuwe wlweb pagina.

Geen http://172.17.8.1 meer. Welke doorverwees naar een python script 
dat functioneerde als webserver en gegeven weer gaf.

Maar: http://172.17.8.1/wlweb/

Is thttpd webserver met oude script minus webserver.

Script kan terug gevonden worden in cope:/usr/local/www/wlweb/index.cgi

Richard


More information about the Change mailing list