[WL::Change] dellas - reboot

Rick van der Zwet info at rickvanderzwet.nl
Tue Oct 19 13:31:53 CEST 2010


Machine was vannacht blijven 'hangen':
   Oct 19 05:56:33 dellas ntpd[762]: kernel time sync status change 2001
   Oct 19 13:01:40 dellas syslogd: kernel boot file is /boot/kernel/kernel

Oorzaak onbekend, maar in de meeste gevallen die ik ken is dit een
voor bode voor (komend) hardware falen.

/Rick
-- 
http://rickvanderzwet.nl


More information about the Change mailing list