[WL::Change] proxy9 configuratie

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Fri Aug 19 09:52:21 UTC 2011


Proxy9 hangt aan een Ziggo zakelijk verbinding 40/8 Mbps, met een eigen 
internet-ip. Configuratie staat in genesis.

Huub


More information about the Change mailing list