[WL::Change] proxy9 vervangt proxy7 in ileiden setup

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Fri Aug 26 16:26:21 UTC 2011


Ik heb proxy9 als ileiden proxy geconfigureerd en in de config van 
declercq en leythenrode proxy7 door proxy9 vervangen.
De internetsnelheid voor het noordoostelijk deel van Leiden is hiermee 
flink opgeknapt ;-)
Even kijken hoe dit loopt. Als proxy7 een redelijke internetverbinding 
krijgen kunnen we het misschien terugzetten.

Huub


More information about the Change mailing list