[WL::Change] wbrotary1 on-line

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Mon Oct 3 20:42:16 UTC 2011


WBRotary1 is online via interlink naar Graficall. Interlink 
Graficall-JVC configuratie aangepast (ander kanaal, /29 subnet).
Moet nog wel eea geconfigureerd worden aan de bullets bij WBRotary

Huub


More information about the Change mailing list