[WL::Change] wbrotary en proxy18

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Thu Oct 6 20:44:00 UTC 2011


Nu besloten is maar een node te bouwen op de kerk in Woubrugge heb ik de 
configs van wbrotary1 en 2 vervangen door wbrotary. Ook de namen van de 
interlinks aangepast conform gebruik.
Proxy18 is on-line in ileiden modus; de bullets/nanostations zijn 
geconfigureerd conform genesis configs.
De interlink zuidoost van wbrotary is nog niet geconfigureerd (richting 
Alphen).
Huub


More information about the Change mailing list