[WL::Change] link watertoren3 verlegd van unigorn naar kaag2

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Wed Oct 26 21:07:52 UTC 2011


Ik heb de tijdelijk interlink van watertoren3 naar unigorn nu naar kaag2 
gezet zoals de bedoeling was. Kaag2 lijkt voldoende stabiel.
Kaag2 heeft het ap.
Huub


More information about the Change mailing list