[WL::Change] Dynamic SpamAsssassin Rules on tyan

Rick van der Zwet info at rickvanderzwet.nl
Sat Sep 3 12:56:04 UTC 2011


In de eeuwige strijd tegen de spammers, tijd voor dynamische rules en
advanced checking:

tyan% grep -B1 sa-update /etc/crontab
PATH=/etc:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin
0	*/6	*	*	*	root	/usr/local/bin/sa-update &&
/usr/local/etc/rc.d/sa-spamd restart

Ook SPF en IP Country Checks aangezet.

Kijken of dat weer eens verschil maakt.

Gr. /Rick
-- 
http://rickvanderzwet.nl


More information about the Change mailing list