[WL::Change] extra ap bij proxy20

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Fri Apr 6 09:20:16 UTC 2012


proxy20 (soekris 4521) heeft een good old Senao-kaartje als extra lokaal ap.
Clients worden naar node gestuurd via extra /24 subnet en daar
afgevangen in het portal.

Huub


More information about the Change mailing list