[WL::Change] extra ap bij proxy20

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Fri Apr 6 19:47:45 UTC 2012


Op 4/6/12 8:04 PM, Ronald in 't Velt schreef:
> On Fri, 2012-04-06 at 11:20 +0200, Huub Schuurmans wrote:
>> proxy20 (soekris 4521) heeft een good old Senao-kaartje als extra lokaal ap.
>> Clients worden naar node gestuurd via extra /24 subnet en daar
>> afgevangen in het portal.
> 
> Adressen uit hetzelfde subnet (172.17.33.0/24) op twee verschillende
> interfaces (sis1 en wlan0) van proxy20? Dat lijkt mij niet goed ...
> 
Ik heb daar over zitten denken. Maar mijn fritzbox doet het ook: op
wifi-netwerk zit ik in hetzelfde subnet als het bekabelde netwerk.

Hoe zou jij dit configureren? Bedoeling is clients naar de node te
sturen (captive portal en dan internetten)

HuubMore information about the Change mailing list