[WL::Change] [beheer] #174: proxy name ipv van nummer

Hans Rijpma adaenhans at casema.nl
Sun Apr 15 16:20:45 UTC 2012Op 15-4-2012 18:19, Ronald in 't Velt schreef:
> On Sat, 2012-04-07 at 10:25 +0000, 'WL Trac' wrote:
>> #174: proxy name ipv van nummer
>> --------------------------------+-----------------------
>> Reporter: ronald        |    Owner: ronald
>>   Type: change        |   Status: assigned
>> Priority: minor        |  Component: gformat
>>  Version: FreeBSD 9.0-RELEASE | Resolution:
>> Keywords:            |
>> --------------------------------+-----------------------
>> Changes (by rick):
>>
>>  * owner: rick => ronald
>>  * status: new => assigned
>>  * reporter: roland => ronald
>>
>>
>> Comment:
>>
>>  All prep-work done. Feel free to start replacing the entries and update
>>  the 9.0 proxies.
> Rick, dank voor het voorbereidende werk!
>
> Is iedereen het eens met het doorvoeren van deze verandering?
> (Voorbeeld: "proxy62" wordt "ProxyHuub") Graag plusjes / minnetjes.
>
> Bij positieve respons: welke stappen zijn nodig?
> - yaml files en directory namen in genesis aanpassen; committen
> - proxies zelf aanpassen. Hoe? Wat is het verschil in aanpak tussen
> proxies die 9.0-RELEASE draaien en proxies met een oudere versie?
> - ???
>
> Groet,
> Ronald
>
>
>
>
> +1
Hans


More information about the Change mailing list