[WL::Change] [beheer] #174: proxy name ipv van nummer

Richard van Mansom richard at vanmansom.net
Sun Apr 15 16:54:35 UTC 2012


On 2012-04-15 18:20, Hans Rijpma wrote:
> Op 15-4-2012 18:19, Ronald in 't Velt schreef:
>> On Sat, 2012-04-07 at 10:25 +0000, 'WL Trac' wrote:
>>> #174: proxy name ipv van nummer
>>> --------------------------------+-----------------------
>>> Reporter: ronald        |    Owner: ronald
>>>   Type: change        |   Status: assigned
>>> Priority: minor        |  Component: gformat
>>>  Version: FreeBSD 9.0-RELEASE | Resolution:
>>> Keywords:            |
>>> --------------------------------+-----------------------
>>> Changes (by rick):
>>>
>>>  * owner: rick => ronald
>>>  * status: new => assigned
>>>  * reporter: roland => ronald
>>>
>>>
>>> Comment:
>>>
>>>  All prep-work done. Feel free to start replacing the entries and 
>>> update
>>>  the 9.0 proxies.
>> Rick, dank voor het voorbereidende werk!
>>
>> Is iedereen het eens met het doorvoeren van deze verandering?
>> (Voorbeeld: "proxy62" wordt "ProxyHuub") Graag plusjes / minnetjes.
>>
>> Bij positieve respons: welke stappen zijn nodig?
>> - yaml files en directory namen in genesis aanpassen; committen
>> - proxies zelf aanpassen. Hoe? Wat is het verschil in aanpak tussen
>> proxies die 9.0-RELEASE draaien en proxies met een oudere versie?
>> - ???
>>
>> Groet,
>> Ronald
>>
>>
>>
>>
>> +1
> Hans
+0

Richard


More information about the Change mailing list