[WL::Change] gformat switchFormat

Richard van Mansom richard at vanmansom.net
Sun Apr 22 10:38:33 UTC 2012


bugje in gformat:

ileiden_enable="True"
gateway_enable="True"

Extra functie toegevoegd
switchFormat(setting)

bij True wordt "YES" terug gegeven
bij Flase wordt "NO" terug gegeven

opgelost

Richard


More information about the Change mailing list