[WL::Change] logging

Richard van Mansom richard at vanmansom.net
Thu Apr 26 16:45:06 UTC 2012


Logs zijn weer online
http://sunfire.wirelessleiden.nl/wleiden/logs/

Inloggen met je drupal account

1 extra verandering.

Elke nacht worden de berichten ouder dan 14 dagen weggegooid. Reden: 
logging moet geen archief worden (daar loggen we te veel voor). ALs je 
iets tegenkomt wat kapot is in de logs: file een trac ticket.

Richard


More information about the Change mailing list