[WL::Change] configuratie JVC

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Sun Aug 26 16:55:18 UTC 2012


Bij ombouw jvc is een extra nano 5M geplaatst richting Zoeterwoude
(Zuidebuurtkerk). Dit is nu il-z.jvc.wleiden.net (nog geen interlink).
De 'oude' nano richting Zwet is nu il-o, richting Meerburg. De configs
bij JVC en Meerburg aangepast.

Huub


More information about the Change mailing list