[WL::Change] pen_wrapper script aangepast op nodes

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Wed Jul 11 21:04:14 UTC 2012


Ik heb op de nodes die bereikbaar waren (dus niet op WP en niet op
LivingLab) het pen_wrapper script aangepast - zie ticket nodefabriek #199 -.

Huub


More information about the Change mailing list