[WL::Change] updates Hybrides, aanpak?

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Sat Jun 2 21:13:22 UTC 2012


Ik heb de Hybrids (behalve LivingLab die down is en de HybridsRick)
geupdate naar de meest recente versie met o.a. de nieuwe lvrouted.
Enkele zijn nog niet actief (nodes gaan vannacht rebooten).

Wat is de aanpak voor de transitie naar de nieuwe lvrouted? Eerst de
gateways lees ik?

Huub


More information about the Change mailing list