[WL::Change] start named in crontab

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Wed Nov 7 21:02:04 UTC 2012


de crontab regel met start named om de 15 minuten, om named in de lucht
te houden, staat nu ook in /conf/base/etc/crontab, zodat na een reboot
van de node deze regel niet verdwijnt. In afwachting van een betere
oplossing.

Huub


More information about the Change mailing list