[WL::Change] veranderingen rond watertoren

Karlo Luiten mail at karloluiten.nl
Tue Feb 19 09:18:53 UTC 2013


On Tue, 2013-02-12 at 13:45 +0100, Huub Schuurmans wrote:
> Er zijn tween NS5 vervangen door NSM5: link naar "schiphol" (nu richting
> Amsterdam) en link naar Kaag2. Vanwege verwisseling van de aansluitingen
> nu een aantal configuratiewijzigingen:
> Link kaag2 nu naar watertoren1 (was watertoren3).
> Links naar Kempers vanaf zowel watertoren3 als watertoren1, waarbij
> watertoren3 'station' is en watertoren1 'ap' van de respectievelijke
> interlinks.

Is het hierdoor dat als ik vanaf sunfire "ssh watertoren2" doe ik op
watertoren1 uitkom en andersom? En een traceroute naar
watertoren2.gw.wleiden.net raar doet?

 Host            Loss%  Snt  Last  Avg Best Wrst StDev
 1. 178.18.23.252      0.0%   3  0.7  0.6  0.5  0.7  0.1
 2. be11.crs.evo.leaseweb.n 0.0%   2  2.2  2.3  2.2  2.4  0.1
 3. asd2-rou-1044.NL.eurori 0.0%   2  0.8  0.7  0.7  0.8  0.0
 4. asd2-rou-1022.NL.eurori 0.0%   2  0.7  0.7  0.7  0.7  0.0
 5. 134.222.93.139      0.0%   2  1.6  4.8  1.6  8.0  4.5
 6. ???
 7. ???
 8. ???
 9. static.kpn.net      0.0%   2  12.4 12.4 12.4 12.4  0.0

Er missen hopjes.

DNS probleempje? Interfaces omgewisseld?

-- 
http://karloluiten.nl/linkedin
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lijst.wirelessleiden.nl/pipermail/change/attachments/20130219/ad09249e/attachment.sig>


More information about the Change mailing list