WLT: Libaries proberen te snappen onder FreeBSD

Dirk-Willem van Gulik dirkx at webweaving.org
Fri Apr 1 16:40:00 UTC 2005On Fri, 1 Apr 2005, Rick van der Zwet wrote:

> Met ldd (tip Roland) kan ik zijn aan welke liberies die gelinkt is,
> maar dit lijkt niet de kloppen met de source...

Veel van die dingen worden run-time ingeladen - zie

	/usr/local/etc/php/ extensions.ini

waar iets van

	extension=mysql.so

in zou moeten staan (maak een pagina met alleen php_info() en je krijgt
een goed overzicht). Omdat dit run-time gebeurt helpt ldd je hier niet.

Dw.More information about the Techniek mailing list