WLT: Libaries proberen te snappen onder FreeBSD

Rick van der Zwet rick at wzoeterwoude.net
Fri Apr 1 17:00:04 UTC 2005


On Fri, 2005-04-01 at 08:33 -0800, Dirk-Willem van Gulik wrote:
> 
> On Fri, 1 Apr 2005, Rick van der Zwet wrote:
> 
> > Met ldd (tip Roland) kan ik zijn aan welke liberies die gelinkt is,
> > maar dit lijkt niet de kloppen met de source...
> 
> Veel van die dingen worden run-time ingeladen - zie
> 
> 	/usr/local/etc/php/ extensions.ini
> 
> waar iets van
> 
> 	extension=mysql.so
> 
> in zou moeten staan (maak een pagina met alleen php_info() en je krijgt
> een goed overzicht). Omdat dit run-time gebeurt helpt ldd je hier niet.
> 
Ehm...
Volgens mij hoort je antwoord bij het draadje van ed over mysql en php. 

Ik ben bezig met crunchgen e.d.

MvG,
RickMore information about the Techniek mailing list