WLT: Mysql of PHP foutje??

Ed Kikkert eddy at wirelessleiden.nl
Fri Apr 1 17:02:15 UTC 2005


On Fri, April 1, 2005 18:38, Dirk-Willem van Gulik said:
>
>> http://eddy.wleiden.net/test/index.php          (PHP informatie)
>
> Ok - netjes - Additional modules is leeg - dus geen Mysql module.
>
>> of de PHP.INI
>> http://eddy.wleiden.net/wleiden/
>
> kijk eens in /usr/local/etc/php/extensions.ini - staat mysql daar in ?
Die bestaat niet, helemaal leeg...

Maar je hebt me wel een zetje gegeven!.

cd /usr/ports/lang/php4-extensions
make install clean.

(Kies uit de weergegeven lijst je extensions o.a MYSQL)
heb er een paar extra gekozen waar ik ook misschien wat mee wil gaan doen..

Hij is nu flink aan het downloaden en installeren.

Ed,
More information about the Techniek mailing list