WLT: tekening marten van stadhuis

Huub Schuurmans huub at wirelessleiden.nl
Sat Apr 2 09:17:48 UTC 2005


On Fri, 2005-04-01 at 19:47 +0200, Hans Stroes wrote:
> On Friday, April 01, 2005 12:25 PM, Huub Schuurmans wrote:
> 
> <knip>
> 
> > nu Bouw = bouw 
> 
> Is bouw met een Hoofdletter not done of anders fout?

Nee niet fout maar het is handig om enige systematiek in de directory
structuur te handhaven. Dus bijvoorbeeld alle nodes een directory
'bouw'. En dan overal hetzelfde geschreven.

Huub 
More information about the Techniek mailing list