WLT: ^M tekens in SVN

Dirk-Willem van Gulik dirkx at webweaving.org
Wed Apr 20 08:34:21 UTC 2005


Omdat het kennelijk erg/te moeilijk is voor de Mac en PC users er op
letten dat er -GEEN- LF+CR (^M) line breaks in de unix config files komen
heb ik de wat crucialere files met:

	svn propset svn:eol-style native files...

geannoteerd.Dit zorgt er voor dat subversion zo veel mogelijk de omzetting
op de PC kant doet.  Laat me weten of dat een probleem is.

DwMore information about the Techniek mailing list