WLT: 'Ander soortige' buitengebieden (WAS: Re: WLb: Success: koppelingmet een HNode in Zoetermeer.)

Rick van der Zwet rick at wzoeterwoude.net
Wed Apr 20 21:17:13 UTC 2005


dirk los wrote:


Zoetermeer is gekoppeld. De first packets zijn over.
...
Het gaat hier om een hele eigen omgeving,  met Linux dozen, OSPF voor de routing, niet overal DNS, een eigen beheersysteem, een
eigen IP-adres domein.....
...
Een nieuwe uitdaging dus om ondanks de verschillen in aanpak toch een samenwerking te definieren, waarbij we wat aan elkaar hebben
en van elkaar kunnen leren.
 

<gedachte>
 <punt id="0">
   Zit me eens af te vragen, hoe is dit in de routing in te bouwen? 
OSPF en lvrouted op 1 node?
 </punt>
 <punt id="1">
   Hoe gaan we het voor elkaar krijgen dat de ip space een beetje in 
sync blijft. Dus geen dubbele ip's.
 </punt>
</gedachte>

Rick

PS geordend en met stuctuur denken ;-)


More information about the Techniek mailing list