WLT: Onder welke cathogorie van bugs in /etc/rc.d/* /etc/rc.* aka scripts ;-)

Lodewijk Vöge lvoege at gmail.com
Fri Jun 9 21:32:23 UTC 2006


On 9-jun-2006, at 16:08, Rick van der Zwet wrote:


ehm, en met send-pr?


niet als je het gefixed wilt hebben. ik heb een 100% reproduceerbare  
manier om de amd64 kernel te laten rebooten als normale user. dat is  
send-pr'ed en wordt vrolijk genegeerd.

Lodewijk


More information about the Techniek mailing list