[WL::Techniek] Testen exodus (was Re: exodus presentaie)

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Fri Nov 7 12:18:06 CET 2008


On Fri, 2008-11-07 at 11:30 +0100, Huub Schuurmans wrote:
....
> 
> Bij mij werkt op dit moment
> http://rick.wleiden.net/exodus/
> wel.
> 
> Maar als ik mijn locatie probeer toe te voegen krijg ik:
> 
> OperationalError at /add/location/new/
> unable to open database file
>      Request Method:
> POST
>       Request URL:
> http://rick.wleiden.net/add/location/new/
>      Exception Type:

.....

Als ik trunk uitcheck en hier lokaal compileer en draai
(//localhost:8000) werkt het wel.

Je hebt wel python-setuptools package nodig (zit niet in een standaard
Ubuntu 8.10 installatie)

groeten
Huub

More information about the Techniek mailing list