[WL::Techniek] verkeerde licentie in svn/code/exodus directory

Rick van der Zwet rick at wzoeterwoude.net
Fri Nov 7 13:01:55 CET 2008


2008/11/7 Huub Schuurmans <huubsch at xs4all.nl>:
> Ik zie dat er een verkeerde licentie in de exodus directory staat.

Naar welke LICENCE refereer je?

> Willen de ontwikkelaars van exodus bevestigen dat ze de bsd-type
> licentie willen?

http://svn.wirelessleiden.nl/svn/code/exodus/trunk/LICENSE
is een BSD licence, volgens model
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php Hij is zelfs nog
vrijer, want punt 3 bestaat niet, dus je mag exodus verkopen en
'Roland van Laar' in je verkoop praatjes gebruiken :-)

Sterker nog http://svn.wirelessleiden.nl/svn/LICENSE.txt is een meer
restrictive welke punt 3 niet in de standaard BSD licentie zit :P

/Rick

-- 
http://rickvanderzwet.nl


More information about the Techniek mailing list