[WL::Techniek] verkeerde licentie in svn/code/exodus directory

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Fri Nov 7 15:59:48 CET 2008


On Fri, 2008-11-07 at 13:01 +0100, Rick van der Zwet wrote:
> 2008/11/7 Huub Schuurmans <huubsch at xs4all.nl>:
> > Ik zie dat er een verkeerde licentie in de exodus directory staat.
> 
> Naar welke LICENCE refereer je?
> 

http://svn.wirelessleiden.nl/svn/code/exodus/trunk/LICENSE

dat is niet de standaard WL licentie maar een licentie met copyright
Roland van Laar.("Copyright 2006 Roland van Laar. All rights reserved."
staat erin.)

> > Willen de ontwikkelaars van exodus bevestigen dat ze de bsd-type
> > licentie willen?
> 
> http://svn.wirelessleiden.nl/svn/code/exodus/trunk/LICENSE
> is een BSD licence, volgens model
> http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php Hij is zelfs nog
> vrijer, want punt 3 bestaat niet, dus je mag exodus verkopen en
> 'Roland van Laar' in je verkoop praatjes gebruiken :-)
> 
> Sterker nog http://svn.wirelessleiden.nl/svn/LICENSE.txt is een meer
> restrictive welke punt 3 niet in de standaard BSD licentie zit :P


Het gaat niet om al of niet restrictief. Er is in het verleden allerlei
onzin over licenties geroepen (met name door Marten). 
De opzet van WL is gebaseerd op de ervaringen van DirkWillem in het
Apache-project.

Kijk in de vrijwilligersverklaring onder punt 4. Daar staat het
omschreven:

1. Vrijwilliger verklaart dat de door hem gemaakte Werken eigen creaties
zijn en geen  strijd opleveren met bestaande licenties of Intellectuele
eigendomsrechten.

2. Vrijwilliger zal Wireless Leiden onmiddellijk op de hoogte stellen in
geval zich omstandigheden voordoen, waarbij mogelijk sprake kan zijn van
strijdigheid met 4.1. 

3. Vrijwilliger verleent aan Wireless Leiden kosteloos een niet in tijd,
omvang of gebruik beperkte licentie op de door hem ontwikkelde Werken en
verleent Wireless Leiden het recht het werk onder een licentie van de
Wireless Leiden verder te verspreiden (‘sublicentiëring’). Wireless
Leiden is gerechtigd bewerkingen op de Werken te maken en deze te
verspreiden. 

Als vrijwilliger houdt je alle rechten op je eigen software, maar als je
code submit in svn breng je die onder een WL licentie. Daarnaast kun een
vrijwilliger zijn code aan anderen geven onder een eigen licentie als je
dat zou willen (wat niet verstandig is).

Bij een samenwerkingsproject moet je licentie en copyright onderbrengen
in een aparte rechtspersoon en niet op naam van een van de programmeurs
zetten.

Groeten
Huub 

More information about the Techniek mailing list