[WL::Techniek] verkeerde licentie in svn/code/exodus directory

Rick van der Zwet rick at wzoeterwoude.net
Fri Nov 7 16:59:49 CET 2008


2008/11/7 Huub Schuurmans <huubsch at xs4all.nl>:
> On Fri, 2008-11-07 at 13:01 +0100, Rick van der Zwet wrote:
>> 2008/11/7 Huub Schuurmans <huubsch at xs4all.nl>:
>> > Ik zie dat er een verkeerde licentie in de exodus directory staat.
>>
>> Naar welke LICENCE refereer je?
>>
>
> http://svn.wirelessleiden.nl/svn/code/exodus/trunk/LICENSE
>
> dat is niet de standaard WL licentie maar een licentie met copyright
> Roland van Laar.("Copyright 2006 Roland van Laar. All rights reserved."
> staat erin.)
>
>> > Willen de ontwikkelaars van exodus bevestigen dat ze de bsd-type
>> > licentie willen?
>>
>> http://svn.wirelessleiden.nl/svn/code/exodus/trunk/LICENSE
>> is een BSD licence, volgens model
>> http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php Hij is zelfs nog
>> vrijer, want punt 3 bestaat niet, dus je mag exodus verkopen en
>> 'Roland van Laar' in je verkoop praatjes gebruiken :-)
>>
>> Sterker nog http://svn.wirelessleiden.nl/svn/LICENSE.txt is een meer
>> restrictive welke punt 3 niet in de standaard BSD licentie zit :P
>
>
> Het gaat niet om al of niet restrictief. Er is in het verleden allerlei
> onzin over licenties geroepen (met name door Marten).
> De opzet van WL is gebaseerd op de ervaringen van DirkWillem in het
> Apache-project.

Best practice, werkt i.d.d. altijd goed :-)

>
> Kijk in de vrijwilligersverklaring onder punt 4. Daar staat het
> omschreven:
> [snip: vv & licentie relatie]

Je hebt volledig gelijk, moet gewoon een copietje zijn van LICENSE.
Heb het veranderd.

@Roland: Als je er niet mee accoord gaat, moet je even een svn rm
http://svn.wirelessleiden.nl/svn/code/exodus doen.

Best,
/Rick *niet het werk, maar kennis is mijn doel*
-- 
http://rickvanderzwet.nl


More information about the Techniek mailing list