[WL::Techniek] Testen exodus

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Sat Nov 8 12:59:36 CET 2008


On Fri, 2008-11-07 at 23:24 +0100, Ad Hofman wrote:
> Moeten de exodus testen nu op een ticket list of hier op de techniek lijst ?
> Ik heb een beetje rond gespeeld daar en kwam de volgende zaken tegen.

Op 
http://www.wirelessleiden.nl/projects/exodus/newticket
kun je een nieuw ticket aanmaken.

> - In de network list kunnen geen netwerken toegevoegd worden en de bestaande 
> niet ge-edit
> - De IP adressen tussen links met /30 subnet kloppen niet de bruikbare 
> adressen van een /30 subnet zijn bijvoorbeeld
>  172.16.0.5 en 172.16.0.6 Bij node rick 2 zijn nu adressen 4 en 5 
> toegekend in de link naar xant
> - Het is niet ideaal maar ik neem aan dat er nog steeds meerdere links op 1 
> interface kunnen komen ?
>  ik heb een node unigor gemaakt met een link naar Zwaluw en Dirk Los op 
> dezelfde antenne met een /30 subnet
>  Er zijn nu 3 adressen op een rij toegekend wat dus niet kan.

Als ik deze interface edit en verander in link naar Hofland/wi1 zijn de
links naar zwaluw en dirklos weg, wat klopt want het is nu een 'slave',
dus maar een il mogelijk.
Als ik dan de boel probeer te herstellen door een link naar dirklos of
zwaluw/11b te maken krijg ik een crash (zie hieronder de melding).

groeten
Huub

IntegrityError at /edit/nic/Unigor/11b/
column ip is not unique
     Request Method:
POST
      Request URL:
http://rick.wleiden.net/edit/nic/Unigor/11b/
     Exception Type:
IntegrityError
     Exception Value:
column ip is not unique
    Exception Location:
/srv/wleiden/exodus/trunk/parts/django/django/db/backends/sqlite3/base.py in execute, line 167
     Python Executable:
/usr/local/bin/python
     Python Version:
2.5.2
      Python Path:
['/srv/wleiden/exodus/trunk/parts/django', '/srv/wleiden/exodus/trunk', '/srv/wleiden/exodus/trunk/eggs/Werkzeug-0.3.1-py2.5.egg', '/srv/wleiden/exodus/trunk/parts/extras/django-command-extensions/', '/usr/local/lib/python25.zip', '/usr/local/lib/python2.5', '/usr/local/lib/python2.5/plat-freebsd7', '/usr/local/lib/python2.5/lib-tk', '/usr/local/lib/python2.5/lib-dynload', '/usr/local/lib/python2.5/site-packages', '/usr/local/lib/python2.5/site-packages']
      Server time:
Sat, 8 Nov 2008 12:35:07 +0100
More information about the Techniek mailing list