[WL::Techniek] [vink.a at hsleiden.nl: Weekend 16-18 oktober werkzaamheden aan de elektriciteitsvoorziening Hogeschool Leiden]

Rudi van Drunen rudi at xs4all.nl
Tue Oct 6 10:14:53 CEST 2009


Moet hier actie op ondernomen worden ?
Onze mail | web servers staan daar toch nog steeds ?

Rudi

----- Forwarded message from Andre Vink <vink.a at hsleiden.nl> -----

Beste relaties,

U ontvangt deze mail omdat een of meerdere systemen / netwerk  
gekoppeld is aan de hogeschool Leiden

In het weekend van 16 - 18 oktober 2009 moet de stroom eraf in het  
hoofdgebouw aan de Zernikedreef nr. 11 te Leiden
Dit in verband met werkzaamheden aan de elektriciteitsvoorziening.

Vanaf Vrijdagavond 16 Oktober 18:00 uur  tot  Zondag 18 Oktober  ?  
13:00 uur zijn de servers en netwerk onbereikbaar.


Met vriendelijke groet

Andre Vink
Netwerkbeheerder
Hogeschool Leiden

Elke donderdag ben ik afwezig.

Zernikedreef 11, 2333 CK  LEIDEN

tel:		071-5188855
mob:	06-54784327
email:	vink.a at hsleiden.nl
www:	http://www.hsleiden.nl


----- End forwarded message -----


More information about the Techniek mailing list