[WL::Techniek] lvrouted - unhanded exception

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Mon Oct 26 10:15:15 CET 2009


On Sun, 2009-10-25 at 20:09 -0400, Lodewijk Voege wrote:
> 2009/10/25 Rick van der Zwet <info at rickvanderzwet.nl>:
> 
> > Lijkt enkel over de zeik te gaan als de wi driver in de hostap mode
> > staat (welke bij vosko1 de eerste plek is waarbij dit voorkomt)
> 
> ja dan is het de C code. dat is ook niet zo gek, dat was maar licht
> getest voor 7.2. nu geeft hermes geen gehoor, en proxy62 resolved
> niet.

Dat klopt want dns werkt niet nu er niet gerouteerd wordt. Je kunt wel
hoppen: inloggen op NodeHuub (172.17.16.1) en dan op NodeVosko1. Het is
wel een beetje omslachtig.

Groeten
Huub
More information about the Techniek mailing list