[WL::Techniek] lvrouted - unhanded exception

Lodewijk Voege lvoege at gmail.com
Mon Oct 26 19:46:43 CET 2009


2009/10/25 Rick van der Zwet <info at rickvanderzwet.nl>:

> Lijkt enkel over de zeik te gaan als de wi driver in de hostap mode
> staat (welke bij vosko1 de eerste plek is waarbij dit voorkomt)

een ktrace plus wat puzzelen laat zien dat het in
get_associated_stations() is. die code er uit halen in een zelfstandig
test programmaatje laat het hier op FreeBSD 8.0 ook fout gaan, met
dezelfde ktrace. dus nu heb ik wat om te fixen.

in de tussentijd, kan iemand svp /usr/ports/devel/ocamlfind/
installeren op dellas? ik heb zelf geen 7.2 machines meer hier, en ook
nog geen 7.2 jail opgezet.

Lodewijk


More information about the Techniek mailing list