[WL::Techniek] lvrouted - unhanded exception

Lodewijk Voege lvoege at gmail.com
Mon Oct 26 21:39:15 CET 2009


2009/10/25 Rick van der Zwet <info at rickvanderzwet.nl>:

> Lijkt enkel over de zeik te gaan als de wi driver in de hostap mode
> staat (welke bij vosko1 de eerste plek is waarbij dit voorkomt)

fixed. inderdaad, die code zal nooit gewerkt hebben zo. op vosko1
draait nu een test binary, gecompiled op dellas. nogal handmatig
(zonder ocamlfind & make) dus het is waarschijnlijk beter een "echte"
build te doen ergens.

Lodewijk


More information about the Techniek mailing list