[WL::Techniek] lvrouted - unhanded exception

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Tue Oct 27 12:34:16 CET 2009


On Mon, 2009-10-26 at 16:39 -0400, Lodewijk Voege wrote:
> 2009/10/25 Rick van der Zwet <info at rickvanderzwet.nl>:
> 
> > Lijkt enkel over de zeik te gaan als de wi driver in de hostap mode
> > staat (welke bij vosko1 de eerste plek is waarbij dit voorkomt)
> 
> fixed. inderdaad, die code zal nooit gewerkt hebben zo. op vosko1
> draait nu een test binary, gecompiled op dellas. nogal handmatig
> (zonder ocamlfind & make) dus het is waarschijnlijk beter een "echte"
> build te doen ergens.

Geweldig!

Ik heb die binary naar NodeHuub gecopieerd, maar dat geeft nog geen
verbetering. Dwz nog geen boompje voor de link naar vosko1
(172.16.0.13). De interlink naar cetim2 (ath0) doet een beetje vreemd:
wel associatie, maar geen ping (het ip adres klopt wel, tenminste aan
deze kant).

In lvrouted.log zie ik:

CNodeHuub# less /tmp/lvrouted.log                 
-890841412[3]: New address 172.17.16.1 on wi1
-890841412[3]: New address 172.16.0.14 on wi0
-890841412[3]: New address 172.16.3.21 on sis1
-890841411[3]: New address 172.17.16.65 on sis0
-890841409[3]: New address 172.16.1.38 on ath0
-890841408[2]: Couldn't read the specified config file
-890841408[3]: Read config
-890841408[4]: in alarm_handler
-890841408[4]: looking at 172.16.0.13 on wi0

-890841408[4]: getting arp entries
-890841408[4]: Arptable:
    172.16.0.13 -> 00:02:6f:34:3a:92

-890841408[4]: looking at 172.16.3.22 on sis1

-890841408[4]: Cannot determine MAC address for neighbor 172.16.3.22
-890841408[4]: Setting 172.16.3.22's tree to None
-890841408[4]: looking at 172.16.1.37 on ath0

-890841408[4]: Cannot determine MAC address for neighbor 172.16.1.37
-890841408[4]: Setting 172.16.1.37's tree to None
-890841408[4]: looking at 172.17.16.66 on sis0

-890841408[4]: Arptable:
    172.17.16.66 -> 00:00:24:c3:37:54

-890841408[3]: 172.16.1.37 on ath0
 became unreachable
-890841408[3]: 172.16.3.22 on sis1
 became unreachable
-890841408[4]: starting broadcast run
-890841408[4]: Number of eligible neighbors: 0
-890841408[4]: iteration 0
-890841407[4]: Still to delete:
-890841407[4]: Route table:

-890841407[4]: Still to add:
-890841407[4]: Route table:

-890841407[4]: Current routing table:
-890841407[4]: Route table:

-890841407[4]: finished broadcast run
-890841399[4]: in alarm_handler


Groeten
Huub
More information about the Techniek mailing list