[WL::Techniek] lvrouted - unhanded exception

Huub Schuurmans huubsch at xs4all.nl
Tue Oct 27 18:43:33 CET 2009


On Tue, 2009-10-27 at 12:44 -0400, Lodewijk Voege wrote:
> 2009/10/27 Huub Schuurmans <huubsch at xs4all.nl>:
> 
> > Ik heb die binary naar NodeHuub gecopieerd, maar dat geeft nog geen
> > verbetering. Dwz nog geen boompje voor de link naar vosko1
> > (172.16.0.13).
> 
> vreemd, na een herstart doet 'ie het wel.

Ik zie het! 
Wel is op vosko1 de interface wi0 down (dwz wel ip maar geen ssid).

> 
> overigens zie ik dat al deze nodes een hoge load hebben. ntpd's en
> python's op de vosko nodes, en dnsmasq en pythons op node huub.

en ping geeft nu 'no buffer space available' zowel op vosko1 als huub. 
en hoge load op vosko1 van dnsmasq (interrupt tot 50%).

Op NodeHuub gaat ath0 (link naar cetim2) up/down. Dat lijkt op het
eerder gesignaleerde probleem bij stadhuis: combinatie van ath en wi
kaartjes. Ik ga er maar weer eens een wi-kaartje in stoppen.

Huub
More information about the Techniek mailing list