[WL::Techniek] Uitrollen 7.2 op vaste PC's

Rick van der Zwet info at rickvanderzwet.nl
Wed Oct 28 13:44:15 CET 2009


Huub, had jij ergens al succesvol dit uitgerold anders ga ik over op
plan b testen, om toch die oude PC's nog enig nut te geven.

Plan B is 'standard' install en upgrading van major releases dmv van
mfsbsd. Dus iets meer werk, maar welk werkzaam.

/Rick
-- 
http://rickvanderzwet.nl


More information about the Techniek mailing list